Nieuwsbrief januari 2018 - Jaarverslag 2017
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2017 en een vooruitblik voor 2018

2017 begon voor Gambia hoopvol: in januari moest de “alleenheerser” Jammeh het presidentschap overdragen aan de democratisch gekozen Adama. Deze heeft de banden met de buurlanden Europa hersteld, wat kansen biedt om de deplorabele staat van de infrastructuur van het land met hulp van buiten te verbeteren. Zo wordt er ingezet op het verbeteren van de elektriciteits- en watervoorziening en worden projecten opgezet om de jeugdwerkloosheid (en de trek naar Europa) te voorkomen.

Via de activiteiten van de stichting hebben we, naast de directe steun van sponsors, geld ingezameld om tijdens ons verblijf in Gambia in het eerste half jaar van 2018 te kunnen besteden.

De “Enjoy Africa”-middag op 9 april 2017 in het Mystiektheater in Enschede heeft dankzij sponsoren en enthousiaste bezoekers 2000 Euro opgeleverd. Op de website kun je een paar impressies daarvan zien.
Ook de actie om op Wereldvoedseldag (16 oktober) te “werelds” te koken voor een groep genodigden, die als tegenprestatie een zak rijst voor een Gambiaans gezin doneren, was een succes: 35 zakken rijst in 4 kooksessies was het resultaat. Volgens alle deelnemers voor herhaling en uitbreiding vatbaar: je kunt je nu al voor aanmelden.
Ook de belangstelling en verkoop van Gambiaanse producten (houtsnijwerk, schilderijen, theesoorten en crèmes) trok aan waardoor de producenten een goede prijs uitbetaald kunnen worden.

Met de inkomsten kunnen we de ondersteuning van gezinnen met schoolgelden en zakken rijst voortzetten en uitbreiden. Ook kunnen we mensen met een winkel of eenmansbedrijf helpen met investeringen in benodigde machines en materialen. Zo helpen we de jonge Momodou met het inrichten van een eigen naaiatelier, o.m. met het toesturen van een trapnaaimachine en de aanschaf van een borduurmachine.

Abdulah, die voor ons de toegezonden goederen in Gambia ontvangt en verdeelt, kan de nieuwbouw op zijn compound nu voortzetten, zodat de uitgebreide familie weer een fatsoenlijk dak boven het hoofd krijgt.

Verder zullen we in 2018 (eindelijk) bij een tweetal compounds op het Gambiaanse platteland 4 zonnepanelen met accu’s plaatsen, waarmee water uit de grond kan worden gepompt en ook `s avonds met (led)lampen het huis verlicht kan worden. En met de door bureau Wassenaar uit Haren gedoneerde computers kunnen we een computerlokaal voor en school inrichten.

 

Het financieel overzicht van 2017

Opbrengsten verkoop 2017

       4815

Totaal “faire” prijs producenten in Gambia

-/- €   2724

Kosten (marktkramen, transport producten e.d.)

-/- €     375    

“Winst” t.b.v. projecten

   1716   

De verkoop van Gambiaanse producten:

 

 

Inkomsten en uitgaven StichtingBouwstenen voor Gambia in het jaar 2017:

Inkomsten 2017

 

Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties, lezingen, etc

   7056

Winst uit verkoop producten

  1716

Totaal inkomsten

  8772

Uitgaven 2017

 

Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit

  1140

Uitgaven voor projecten in Gambia en ondersteuning families

  3689

Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers)

    929

Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bankkosten)

    350

Totaal uitgaven

  6108

     
   
   

Reserves

 

 

Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden aan de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.

1 januari 2017

    8 006

1 januari 2018

  10 670