Nieuwsbrief juli 2023 - Jaarverslag 2022
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2022 en de actuele situatie in 2023

Na de pensionering van Dick zijn we in het eerste half jaar van 2023 vier maanden in Gambia geweest, om te genieten van het (vakantie)weer en om de verschillende projecten met behulp van de vele giften een paar stappen verder te brengen.
Door omstandigheden zijn de verschillende bouwprojecten in 2022 wat vertraagd, maar het huis van Abdulah in Serrekunda is van een dak voorzien. Ramen en deuren worden gemonteerd, zodat hij het huis dit jaar kan gaan bewonen. Binnenkort wordt ook met de constructie van het dak van Bintou’s huis in Yuna begonnen. En verder hebben we de Batik-specialist Karamo geholpen met zijn septic-tank, zodat hij zijn huis in Gunjur kan afmaken.

Van de studenten heeft Isatou haar opleiding tot schoonheidsspecialiste afgerond. We helpen haar met het opzetten van haar salon-aan-huis. Zij is de dochter van leerbewerker Ebou Secka: sinds diens dood in 2013 steunen we hun “vrouwencompound” in Tanji, dit jaar door de aanschaf van geiten en de bouw van een keuken. Bakoto uit Soma volgt momenteel een beroepsopleiding in Marokko, betaald door de overheden van Gambia en Marokko, maar ze heeft wel geld voor levensonderhoud nodig.


 

De hard werkende fietsenmaker Assan hielpen we met het verstevigen van zijn winkeltje, het aanbrengen van stellingkasten en het vergroten van het assortiment aan fiets- en klusspullen.
De ondernemende boer Abbas en zijn zoon Lamin uit Berending willen hun activiteiten, het kweken van fruitbomen en het produceren van groente en fruit, verder uitbreiden. De zaken gaan zo goed dat hij kan starten met het vervangen van zijn oude woning. We sponsoren de aanschaf van de benodigde tweede 3000 liter-tank, die op de bestaande solar pompinstallatie kan worden aangesloten.

De opbrengsten van de gezamenlijke etentjes ter gelegenheid van Wereldvoedseldag 2022 zijn weer besteed aan zakken rijst (en uien en olie) voor arme gezinnen in Gambia. Het uitdelen is gebeurd rond de ramadan van dit jaar, in maart/april.
Tot slot zijn ook 10 door de UT gedoneerde, gebruikte laptops aan studenten van de University of The Gambia uitgedeeld. Een laptop is noodzakelijke voorziening, ook voor weinig draagkrachtige studenten: boeken zijn voor veel studenten onbetaalbaar, maar veel studiematerialen zijn wel digitaal beschikbaar.

 

Dank voor uw steun: deze wordt ook in Gambia zeer op prijs gesteld!
Steunen kan o.m. door “cadeaus met een goed gevoel” te kopen,  bij ons thuis, Hobolaan 7, 0541-531181, of door financieel bij te dragen op: NL03 TRIO 0254 6765 88 t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Gambia.  
ContactgegevensMarianne: tel. 06-4294 1664 of e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..